Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

07.09.2023

Повна назва документа державного планування: проєкт Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року та План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року (далі Стратегія та План)

Стратегія та План заходів Рожищенської міської територіальної громади є документом стратегічного планування місцевого рівня, що визначає стратегічні, оперативні цілі та завдання для сталого розвитку територіальної громади, розробляється на період реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної регіональної стратегії розвитку.

Мета Стратегії та Плану полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, забезпечення екологічної безпеки, створення комфортних умов життя населення.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Рожищенська міська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:

Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення: відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року розпочато з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Рожищенської міської ради https://rozhrada.gov.ua/ розділ «Стратегія розвитку громади» з 7 вересня 2023 року до 6 жовтня 2023 року включно.

Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо в процедурі громадського обговорення):

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії та Плану заходів та звіту про стратегічну екологічну оцінку до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради.

Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань
(у разі проведення):

громадські слухання не заплановані.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради електронна адреса architek.rda.rozhadm@gmail.com. З проектом Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року та Планом заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись за посиланням https://rozhrada.gov.ua/та в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради електронна адреса architek.rda.rozhadm@gmail.com.

Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення – з 07.09.2023 до 06.10.2023.

Зауваження та пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

Поділитися: