Звіт про результати публічного громадського обговорення проєкту рішення Рожищенської міської ради «Про затвердження Положення про громадську раду при Рожищенській міській раді»

Звіт про результати публічного громадського обговорення проєкту рішення Рожищенської міської ради «Про затвердження Положення про громадську раду при Рожищенській міській раді»

1. Орган місцевого самоврядування, який проводив обговорення:

Рожищенська міська рада.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;.

На обговорення виносився проєкт рішення Рожищенської міської ради «Про затвердження Положення про громадську раду при Рожищенській міській раді».

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні.

Інститути громадянського суспільства, представники проєкту USAID «ГОВЕРЛА» та жителі Рожищенської територіальної громади.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Рожищенської міської ради за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції:

За результатами обговорення на адресу Рожищенської міської ради надійшли пропозиції щодо внесення змін до Положення про громадську раду при Рожищенській міській раді (далі – Положення) від мешканців міста Рожище - Гаврука Олександра Сергійовича та депутата міської ради Ковальчука Віталія Володимировича.

Пропозиції Гаврука О.С. стосувалися змін до пункту 1.4. Положення, щодо основних завдань громадської ради, а саме:

1) проведення громадською радою народного контролю за діяльністю міської ради та її виконавчих органів, депутатів та правоохоронних органів;

2)сприяння громадською радою у створенні індустріального парку в громаді із залученням іноземних інвестицій, введенні у школах факультативу вивчення слова Божого та сімейних цінностей, впровадженню в життєдіяльність громади кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Рожищенської територіальної громади на основі принципів духовності, культури, здорового способу життя;

3) здійснення громадською радою завдань по боротьбі з корупцією.

Пропозиції Ковальчука В.В. стосувалися змін до Положення в частині покладених на громадську раду завдань та здійснення нею прав, а саме:

1)щодо подання виконавчому комітету міської ради пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та обов’язкових для розгляду висновків, аналітичних матеріалів, підготовки проєктів нормативно-правових актів;

2)щодо здійснення громадського контролю за врахуванням виконавчим комітетом міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотримання ним законодавства про запобігання корупції;

3) щодо права громадської ради проводити експертизу діяльності виконавчого комітету міської ради та антикорупційну експертизу рішень, які розробляє виконавчий комітет.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:

Перша пропозиція Гаврука О.С. не врахована, оскільки Положенням визначено основним завданням громадської ради є здійснення громадського контролю за діяльністю міської ради та її виконавчих органів. Законодавством не визначено змісту, форм та процедури здійснення «народного» контролю. Друга пропозиція Гаврука О.С. також відхилена, оскільки положення визначає загальні засади діяльності громадської ради, а конкретні цілі та завдання, що стосуються напрямків роботи громадської ради визначаються нею безпосередньо на своїх засіданнях при обговоренні та затвердженні річного плану її діяльності.

Третя пропозиція Гаврука О.С. щодо здійснення громадською радою завдань по боротьбі з корупцією врахована в проєкті Положення про громадську раду, а саме у пп.2 п.2.1 та пп.6 п.2.3 Розділу ІІ Положення.

Пропозиції Ковальчука В.В. враховані та відповідні зміни внесені до положення про громадську раду.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення

Положення про громадську раду при Рожищенській міській раді затверджене рішенням міської ради в установленому порядку з відповідними змінами, внесеними за результатами громадського обговорення.

Поділитися: