Депутати затвердили бюджет Рожищенської територіальної громади на 2022 рік

30.12.2021

На п'ятнадцятій черговій сесії Рожищенської міської ради VIII скликання обранці громади заслухали та підтримали рішення про бюджет Рожищенської територіальної громади, відповідно до якого затвердили статті надходжень та видатків на наступний бюджетний рік.

За словами начальниці фінансово відділу Ірини Попової, при прогнозуванні дохідної частини бюджету Рожищенської територіальної громади на 2022 рік використані дані щодо фактичного виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2021 року та очікувані надходження за грудень 2021 року.

Бюджет Рожищенської територіальної громади запланований по доходах в сумі 240 562 253 грн, в тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 235 220 013 грн, доходи спеціального фонду – 5 342 240 грн, із них за рахунок власних надходжень бюджетних установ, як плата за надання послуг бюджетних установ – 4 937 040 грн, як інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 350 000 грн та екологічного податку – 55 200 грн.

До бюджету Рожищенської територіальної громади передбачено одержати по загальному фонду власних надходжень та прирівнених до них платежів в сумі 110 014 800 грн, базової дотації – 26 013 600 грн, освітньої субвенції з державного бюджету – 97 160 200 грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної освітньої субвенції (КУ «Інклюзивно-ресурсний центр») – 1 511 500 грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 519 913 грн.

У порівнянні з обсягом уточнених планових надходжень на 2021 рік ріст доходів у 2022-му по власний надходженнях загального фонду бюджету становить 13 062 232 грн, або 13,4%.

Основними джерелами доходів бюджету територіальної громади на 2022 рік залишається податок на доходи фізичних осіб (63,6% у структурі власних доходів). Прогноз надходжень ПДФО із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 64 000 000 грн, з грошового забезпечення військовослужбовців – 1 400 000 грн, за результатами річного декларування – 900 000 грн ПДФО, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата – 3 600 000 грн.

Органи місцевого самоврядування

У бюджеті Рожищенської територіальної громади на 2022 рік за бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» у загальному фонді передбачено асигнування у сумі 18 887 470 грн. За рахунок цих коштів утримується апарат Рожищенської міської ради.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» передбачено фінансування відокремлених структурних підрозділів Рожищенської міської ради на загальну суму 5 899 895 грн, в т. ч.: гуманітарного відділу – 4 349 000 грн; фінансового відділу – 1 550 895 грн. За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачено 315 500 грн на фінансування КУ «Трудовий архів».

Видатки на виплату заробітної плати на 2022 рік обраховані у загальній сумі 18 502 649 грн, нарахування на заробітну плату – 4 093 746 грн. На розрахунки за енергоносії та комунальні послуги передбачено 1 348 500 грн, що відповідає прогнозному рівню цін і тарифів на теплопостачання, водопостачання, електроенергію, природній газ та інші енергоносії та комунальні послуги.

По спеціальному фонду обсяг видатків затверджено в сумі 200 000 грн за рахунок коштів, які надходять від оренди приміщень на утримання апарату ради та її виконавчого комітету.

Освіта

По освітній галузі в бюджеті територіальної громади на 2022 рік плануються видатки у загальній сумі 176 705 573 грн в тому числі у загальному фонді – 172 041 405 грн, спеціальному – 4 664 168 грн, з них на:

- надання дошкільної освіти – 36 321 000 грн (за рахунок коштів бюджету територіальної громади), з них по загальному фонду – 34 621 000 грн, по спеціальному – 1 700 000 грн;

- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами – 128 510 700 грн, а саме: за рахунок освітньої субвенції – 97 160 200 грн та коштів бюджету територіальної громади – 28 788 000 грн, з них по загальному фонду – 125 948 200 грн, по спеціальному – 2 562 500 грн;

- надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 4 908 000 грн (за рахунок коштів бюджету територіальної громади), з них по загальному фонду – 4 868 000 грн, по спеціальному – 40 000 грн;

- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 4 882 740 грн (за рахунок коштів бюджету територіальної громади), з них по загальному фонду – 4 650 000 грн, по спеціальному – 232 740 грн;

- інші програми та заходи у сфері освіти – 21 720 грн (за рахунок коштів бюджету територіальної громади);

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 1 541 500 грн, а саме: за рахунок субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 1 511 500 грн, за рахунок коштів бюджету територіальної громади – 30 000 грн;

- надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 519 913 грн, із них по загальному фонду – 390 985 грн (на виплату заробітної плати та нарахування на оплату праці), по спеціальному – 128 928 грн (на капітальні видатки для придбання засобів корекції), кошти передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд).

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» видатки на виплату заробітної плати працівникам на 2022 рік обраховані у загальній сумі 25 000 000 грн, нарахування на заробітну плату – 5 500 000 грн.

На харчування дітей передбачено 2 500 000 грн, в тому числі кошти загального фонду – 800 000 грн, спеціального – 1 700 000 грн. Батьківська плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах громади за попередніми розрахунками передбачається: за один день відвідування для ясельної групи – 43 грн та 52 грн – для дошкільних груп (плата за харчування для батьків 60% від вартості харчування).

Видатки на оплату енергоносіїв складають 2 255 000 грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями по загальноосвітніх навчальних закладах на 2022 рік складають 97 004 508 грн (педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету – 79 639 508 грн, коштів бюджету територіальної громади – 17 365 000 грн). Нарахування на заробітну плату – 21 341 692 грн.

Видатки на харчування по загальноосвітніх школах передбачені в сумі 600 000 грн. Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по загальноосвітніх навчальних закладах у 2022 році складає 4 452 000 грн, Джерелами формування спеціального фонду по загальноосвітніх навчальних закладах є власні надходження бюджетних установ освіти – 2 562 500 грн, які спрямовуються на придбання матеріалів, продуктів харчування, інші поточні видатки.

За бюджетною програмою «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти» видатки на виплату заробітної плати працівникам на 2022 рік становлять 3 800 000 грн, нарахування на заробітну плату – 836 000 грн.

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» загальний осяг фінансування прогнозовано в сумі 4 650 000 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 4 453 000 грн.

Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по музичній школі у 2022 році становить 117 000 грн. Джерелами формування спеціального фонду по музичній школі є власні надходження бюджетної установи освіти в сумі 232 740 грн, які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсних центрів» фонд оплати праці з нарахуваннями становить 1 541 500 грн (педагогічним працівникам за рахунок субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти на суму 1 511 000 грн та власних джерел – 30 000 грн).

Охорона здоров’я

По галузі охорони здоров’я в бюджеті територіальної громади на 2022 рік у загальному фонді плануються 3 550 305 грн видатків, з них на:

- фінансування багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню відповідно до Програми підтримки КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 2 300 000 грн;

- фінансування первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги відповідно до Програми підтримки та розвитку КНП «Рожищенський центр первинної медико санітарної допомоги» – 1 215 305 грн на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, на оплату медикаментів, оплату праці медперсоналу, відшкодування вартості лікарських засобів відповідно до постанови КМУ №1303 та інші видатки;

- інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я плануються 35 000 грн видатків на оплату комунальних послуг медичних пунктів тимчасового базування.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

По галузі соціального захисту і соціального забезпечення передбачаються видатки у загальній сумі 9 794 000 грн, в тому числі у загальному фонді – 9 434 000 грн, спеціальному – 360 000 грн, з них на:

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)») по загальному фонду – 7 240 600 грн; по спеціальному фонду за рахунок надходжень від фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 350 000 грн. Видатки по загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями обраховані в сумі 6 710 000 грн. Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 році становить 242 000 грн;

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (КУ «Центр соціальних служб») передбачається 1 016 320 грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 961 820 грн. Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 році становить 26 000 грн;

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 30 000 грн (на рівні фактичних видатків у 2021 році);

- організація та проведення громадських робіт – 333 000 грн (на оплату праці з нарахуваннями на 6 робочих місць та на термін 6 місяців);

- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на фінансування Програми соціального захисту населення Рожищенської територіальної громади на 2022 рік – 794 080 грн. За цією програмою враховано видатки для надання одноразових матеріальних допомог громадянам;

- інші заходи та заклади молодіжної політики на фінансування заходів по Програмі патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення приписки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні сили України в Рожищенській територіальній громаді на 2022 рік – 20 000 грн.

Культура і мистецтво

По галузі культури і мистецтва в бюджеті Рожищенської територіальної громади на 2022 рік плануються 11 194 300 грн видатків, в тому числі у загальному фонді – 11 032 500 грн, спеціальному – 161 800 грн, з них на:

- забезпечення діяльності бібліотек по загальному фонду – 4 490 500 грн, по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 7 300 грн, які спрямовуються на придбання матеріалів – 1 500 грн, оплату послуг (крім комунальних) – 900 грн, видатки на відрядження – 300 грн, інші поточні видатки – 600 грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 4 000 грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями передбачено у сумі 4 148 000 грн. Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 році становить 140 000 грн;

- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва по загальному фонду на утримання комунального закладу «Центр культурних послуг» – 6 292 000 грн, по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 154 500 грн, які спрямовуються на заробітну плату з відрахуваннями – 12 000 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 7500 грн, оплата електроенергії – 15 000 грн, придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 120 000 грн. Фонд оплати праці з нарахуваннями – 5 490 000 грн. Обсяг планових показників на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2022 році становить 475 000 грн;

- інші заходи в галузі культури і мистецтва – 250 000 грн. Кошти плануються на здійснення заходів по «Програмі відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Рожищенською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік».

Фізична культура і спорт

По галузі фізичної культури і спорту плануються видатки у загальній сумі 2 877 440 грн. в тому числі у загальному фонді – 2 847 440 грн, у спеціальному – 30 000 грн, з них на:

- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл по загальному фонду – 2 597 440 грн, по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ освіти – 30 000 грн, які спрямовуються на придбання матеріалів – 25 000 грн та видатки на відрядження – 5 000 грн.

- фінансування «Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021–2025 рр» – 250 000 грн.

Житлово-комунальне господарство

По галузі житлово-комунального господарства передбачаються видатки у загальній сумі 9 279 030 грн, з них на:

- фінансування Програми розвитку системи теплопостачання Підприємства житлово-комунального господарства та Комунального підприємств «Дубищенське житлово-комунальне господарство» – 600 000 грн;

- фінансування Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Підприємства житлово-комунального господарства та Комунального підприємства «Дубищенське житлово-комунальне господарство» – 1 060 000 грн;

- на фінансування Програми «Питна вода» – 8 000 грн;

- на фінансування бюджетної програми «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» для сплати внесків на забезпечення утримання та експлуатації комунального майна Рожищенської територіальної громади прогнозується 11 030 грн;

- на фінансування заходів та завдань, визначених Програмою «Благоустрій Рожищенської територіальної громади» на 2022 рік передбачається загальний обсяг фінансування в сумі 7 600 000 грн, з них на благоустрій території громади – 6 000 000 грн та на відшкодування витрат за спожиту електроенергію по вуличному освітленні населених пунктів громади – 1 600 000 грн.

Економічна діяльність

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» на реалізацію заходів, які сприятимуть раціональному використанню земель та збільшення надходжень до бюджету громади, відповідно до «Програми охорони та раціонального використання земель Рожищенської територіальної громади на 2022 рік» передбачено 170 000 грн на роботи по виготовленню документів із землеустрою, землевпорядних та землеоціночних робіт та виготовлення технічної документації по нормативно-грошовій оцінці земель.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на здійснення заходів з відновлення та покращення стану вулично-дорожньої мережі на території громади у 2022 р. передбачено 650 000 грн.

Інша діяльність

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» передбачено 688 540 грн, в тому числі на оплату праці з відрахуваннями працівників пожежної охорони 618540 грн, на придбання паливно-мастильних матеріалів – 40000 грн, оплату послуг (крім комунальних) – 30 000 грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи громадського порядку і безпеки» передбачено 45 000 грн, в тому числі на фінансування заходів по Програмі «Безпечна Рожищенська територіальна громада» на 2022 рік, зокрема на придбання камер відеоспостереження та інших пристроїв системи «Безпечна громада», встановлення та обслуговування камер відео спостереження та інших пристроїв системи.

За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» передбачено в спеціальному фонді бюджету за рахунок надходження екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 55 200 грн на заходи з поліпшення технічного стану полів фільтрації на території міста Рожище.

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка засобів масової інформації» передбачено 50 000 грн, в тому числі на фінансування заходів по «Програмі висвітлення діяльності Рожищенської міської ради та її виконавчих органів в друкованих засобах масової інформації на 2021-2022 рр».

Для здійснення заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків у бюджеті територіальної громади сформовано резервний фонд у розмірі 200 000 грн.

Детально ознайомитися зі статтями надходжень та видатків на 2022 бюджетний рік можна на сайті Рожищенської міської ради за посиланням https://rozhrada.gov.ua/docs/1106587/

Рішення "Про бюджет Рожищенської територіальної громади на 2022 рік "

Поділитися: